Ditt ord i tiden

Mycket skrivs och lite sägs.


Humanakademien förlag ger ut böcker vi finner angelägna.Humanakademien förlag försvarar rätten till yttrande. Rätten till kritiskt tänkande. Försvarar folkdemokratin, så som ursprungligt tänkt.


Vi är ödmjuka inför uppgiften, vi tror oss inte ändra världen, men förhoppningsvis ger vi ett bidrag till dess förbättring. 

/ Humanakademien


Godkänd för F-skatt

Humanakademien


Tobaksvägen 41

12357 Farsta


+46 703999583


Copyright © All Rights Reserved